Een concept is een spiegel van jezelf

Dat wat van nature vanzelf gaat en waarvan je aanneemt dat iedereen dat wel kan, is vaak jouw onbewuste talent. De manier waarop jij als kind al de dingen benadert en doet is jouw handschrift. En maakt jou onderscheidend en uniek. Daarom zijn we als creatieven ook zo kwetsbaar. Kritiek op je werk, voelt snel als kritiek op jou persoonlijk. Bij een mooi compliment, groeit jouw zelfvertrouwen. Daar zou het niet vanaf moeten hangen, een goed concept staat op zichzelf.

Omdat je werk zo dicht bij jezelf ligt, kun je minder makkelijk afstand nemen en zakelijk naar jouw concept, merk of label kijken. Is het helder? Is het levensvatbaar? Sluit het aan bij een bepaalde behoefte in de markt. Hoe kan ik het communiceren? Daarom is het goed om het met veel mensen in jouw omgeving te bespreken en veel werk te laten zien voor feedback. Hou het niet voor jezelf. Door het delen geef je er energie aan en dwingt het je om helder te formuleren wat het nu echt is en wat de toegevoegde waarde is.

Personal Brand Concept


Als je in je “inner circle” geen mensen hebt die je een constructief advies kunnen geven, kun je ook overwegen om een onafhankelijke en betrouwbare derde in te schakelen voor een concept-check. Die je coacht in het opbouwen van jouw concept

Neem contact op met BrandKarma als je hier behoefte aan hebt.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: